ROBOTI ZA PREPIKIRANJE SADIK

Roboti za prepikiranje omogočajo natančno, hitro in učinkovito presaditev sadik iz setvenega platoja  v druge platoje, gnezda ali lončke.

Kategorija: